Weekend wyprzedaży!

Zapraszamy na dwa dni wielkiej wyprzedaży w Centrum Ogrodniczym „Zielonym do Góry”! W dniach 29-30.11 w naszych sklepach...

Zapraszamy na nasz FanPage Zapraszamy na nasz FanPage

Systemy nawadniające

Nawadnianie ogrodu

Podlewanie roślin w ogrodzie w naszych warunkach klimatycznych jest jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. W okresie posuchy nie mamy szansy na posiadanie ładnego trawnika bez jego podlewania. Konieczne jest również podlewanie roślin bezpośrednio po sadzeniu oraz rosnących w pojemnikach przez cały okres uprawy (pelargonie, surfinie itp.). Pominięcie tej czynności w trakcie sezonu będzie skutkowało gorszym wyglądem roślin, ich gorszą kondycją, a w przypadku wystąpienia ekstremalnej suszy wypadaniem i zamieraniem roślin.

Problem z dostarczeniem wody dla roślin można rozwiązać w różny sposób, zawsze jednak nasz system nawadniający, nawet najprostszy będzie się składał z kilku podstawowych elementów. Systemy nawadniające można podzielić na ręczne i automatyczne. Najprostszy system podlewania może się składać z konewki za pomocą której podlewamy nasze rośliny. Udoskonalając i rozbudowując go przejdziemy przez podlewanie za pomocą węża z sitkiem, czy zraszacz przenośny na wężu, który musimy przestawiać. Dalej udoskonalając nasz system umieścimy rury do przesyłu wody i zraszacze na stałe pod ziemią i podlewanie sprowadzi się do odkręcania i zamykania kranów. Idąc dalej możemy umieścić sterownik i elektrozawory; wówczas sterowaniem podlewaniem będzie się zajmował sterownik wyposażony dodatkowo np. w czujnik deszczu i wilgotności gleby. Taki stały system nawadniający zapewnia nam najlepsze efekty podlewania przy możliwie niskim zużyciu wody (równomierność podlewania). Najprostsze systemy nawadniające każdy może zbudować we własnym zakresie (wąż z przenośnym zraszaczem) zakupując jedynie niezbędne elementy. Systemy stałe wymagają już sporego zasobu wiedzy, a stosunkowo wysokie koszty materiałowe jego budowy uzasadniają jego zaplanowanie. Ponieważ niektóre firmy oferują pomoc w zaplanowaniu systemu i dobraniu części m do jego budowy w zamian za zakup tych części w danej firmie, to również taki system można zbudować samodzielnie.  Elementy, z których składa się każdy system nawadniający to: źródło wody, system przesyłowy, system rozlewający wodę, w systemach automatycznych system sterujący.

 

  1. Źródło wody.  Źródłem wody dla naszego ogrodu może być system wodociągowy lub własne źródło w postaci studni, studni głębinowej lub staw.  W przypadku posiadania własnego źródła wody niezbędne może być wyposażenie go w system pompowy (np. hydrofor). Źródłem wody może być również jakiś zbiornik, w którym zbieramy wody opadowe np. z dachów czy powierzchni utwardzonych.  Najistotniejszym parametrem źródła wody mającym wpływ na budowę całego systemu jest jego wydajność oraz zasoby wodne. Każdy pracujący zraszacz w czasie pracy zużywa określoną ilość wody, którą należy podać pod określonym ciśnieniem. Jeśli zapotrzebowanie zraszaczy na wodę będzie większe niż jesteśmy w stanie dostarczyć w danym momencie doprowadzi to do spadku ciśnienia w sieci i zraszacze będą pracowały nieprawidłowo lub w ogóle przestaną pracować. Prawidłowe dobranie rodzaju i ilości zraszaczy do wydajności źródła wody jest podstawowym wymogiem prawidłowego zaplanowania i zbudowania systemu nawadniającego. Błędnie zaplanowany i zbudowany pod tym względem system nawadniający nie będzie pracował prawidłowo, a jego modernizacja jest kosztowna, i sprowadza się do jego całkowitej przebudowy lub zmiany źródła wody.
  2. System przesyłu przy najprostszym podlewaniu będzie to wąż, który przesuwamy za każdym przesunięciem zraszacza. Układ przesyłu wody w stałych systemach nawadniających zbudowany jest z rur zakopanych w ziemi, którymi woda przepływa od źródła wody przez rozdzielacze do poszczególnych zraszaczy czy kranów. Istotnym elementem tego układu jest również wydajność, gdyż przez zbyt cienkie rury będzie nam przepływało zbyt mało wody i system może pracować nieprawidłowo (przez rurkę średnicy słomki nie da się przecisnąć na cysterny wody). Wydajność tego układu zależy od rodzaju użytych materiałów i ich średnicy. Dobór elementów w tym zakresie polecamy zlecić fachowcom
  3. System rozlewający wodę w ogrodzie to system zraszaczy w przypadku powierzchni trawiastych oraz linii kroplujących w przypadku nawadniania drzew, krzewów i bylin. Rozmieszczenie zraszaczy w ogrodzie może być stałe lub przenośne (na wężu).. Zraszacze stałe, najczęściej wynurzane zostają zakopane w ziemi i element roboczy unosi się nad ziemię pod wpływem ciśnienia wody (w momencie, gdy rozpoczyna pracę). Zraszacze przenośne są najczęściej zamontowane na wężu i za każdym razem należy je przestawiać, dzięki temu jeden zraszacz może pracować w kilku miejscach. Podstawowym parametrem każdego zraszacza jest zapotrzebowanie na wodę i wymagane ciśnienie pracy, a charakterystyka pracy mówi nam o zakresie jego pracy, (jaki obszar podlewa). Dobór zraszaczy i podziały na poszczególne sekcje, doświadczenie w budowie systemów nawadniających. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku linii kroplujących, gdzie nie można przekraczać określonych długości linii i wydatków wody. Zależy to od rodzaju linii, i dotyczy w stopniu szczególnym linii bez kompensacji ciśnienia, które w ogóle nie nadają się do montażu na skłonach.
  4. System sterujący występuje w każdym systemie nawadniającym. Przy najprostszym rozwiązaniu będzie to kran, który zakręcamy lub odkręcamy. Zakładając system automatyczny wodę otwierają i zamykają elektrozawory, a ich pracą steruje sterownik. Oczywiście każdy elektrozawór można otworzyć ręcznie, manualnie lub z poziomu sterownika. Przy planowaniu i montażu elektrozaworów należy również pamiętać o tym, że każdy elektrozawór na skutek oporów przepływu powoduje pewien spadek ciśnienia i ma określoną przepustowość wody.

Dobrze dobrany i zbudowany system nawadniający gwarantuje nam równomierne i optymalne nawodnienie całego terenu przy możliwie niskim zużyciu wody i energii.

 

 

Ze względu na dużą ilość zapytań dotyczących zasad budowy systemu nawadniającego wszelkie pytania proszę kierować na biuro@szkolka-kowalski.pl Na najczęściej zadawane pytania postaram się odpowiadać w zakładce do tego artykułu

  

 
‹